Про наш центр

КНП ММР «ЦПМСД№7» надає медичну допомогу населенню Корабельного району м. Миколаєва з 01.04.2013 року.

В центрі функціонують 4 сімейних амбулаторії. Протягом 2019 року прийом хворих здійснювали лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікаря-педіатри. Медична допомога надавалась хворим в амбулаторних умовах, вдома та на ліжках денного перебування хворих при кожній амбулаторії.

З 01.01.2019 року штатним розкладом в Центрі було затверджено 168,5 ставок, з них:

-лікарів – 46,75

-середній медперсонал – 171,25

-молодший медперсонал- 9

-інших – 41,5

Станом на 01.01.2020 р. в Центрі працює 35 лікарів, з них 21 – лікарі загальної практики-сімейні лікарі 7 лікарів-педіатрів. 3 лікаря-інтерна з загальної практики-сімейної медицини, 4 – керівник та його заступники.

Вищу категорію мають 7 лікарів ( 21,88%)

Першу категорію-15 ( 46,9%)

Другу категорію- 7 (21,88%)

Лікарі-спеціалісти-3 (9,38%)

Укомплектованість лікарями складає 79,67%, у 2019 році цей показник складав 74,86%

Серед середнього медичного персоналу із 58 медичних сестер мають Вищу категорію – 30 ( 51,7%), Першу – 7 ( 12,1%), не мають категорії 14 (24,1%), які не мають медичного стажу на відповідній посаді, 7 –молоді спеціалісти.

Укомплектованість середнім медичним персоналом складає 81,4% Пройшли у 2019 році курси ПАЦ – 4 лікаря, ТУ- 10 лікарів, курси удосконалення середнього медичного персоналу- 4 сестри медичні, Атестовано у 2019 році 8 лікарів та 8 сестер медичних.

Серед лікарів пенсійного віку 13 осіб (37%), серед середнього медичного персоналу- 19 (32,8%)

Досягнення центру

 1. Станом на 01.01.2020р. лікарями центру укладено 47 622 декларації, що становить 76,8% від закріпленого населення.

 2. Резерв декларацій 400+1800 (молоді лікарі-спеціалісти).

 3. Всі робочі місця лікарів комп’ютеризовані та підключені до електронної системи здоров’я, ці питання були вирішені ще наприкінці 2018р., Міська рада виділила 475 000грн., на які центром були закуплені комп’ютери, принтери, БФП.

 4. Гарантований пакет медичних послуг виконується.

 5. Центр тісно співпрацює з міською лікарнею №5.

 6. Продовжуємо оновлення матеріально-технічної бази: у кожному кабінеті сімейного лікаря є ЕКГ апарати, пульсоксиметри, ваги, тонометри, глюкометри та інше приладдя.

 7. В вихідні та святкові дні організовані чергування сімейних лікарів та педіатрів в сімейній амбулаторії №3.

Головні задачі Центру на 2020 рік

 1. Продовжити роботу з кадрового забезпечення сімейних амбулаторій.

 2. Продовжити роботу з виконання національних, обласних та міських програм.

 3. Проводити комплексні заходи щодо зниження смертності населення працездатного віку та недопущення малюкової смертності.

 4. Провести дооснащення сімейних амбулаторій згідно табеля матеріально-технічного оснащення.