Це міжнародне свято, яке відзначається 10 грудня за ініціативою генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини, яка відбулась 10 грудня 1948 року.

Загальна декларація прав людини – це перший універсальний міжнародний акт, який проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи. Перше речення цього документу, напевно, знають усі, хто бореться за права людей: «Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах».

Зародившись після Другої світової війни, Декларація є одним із найбільших досягнень ООН. Її 30 статей засновані на «Чотирьох свободах» Франкліна Рузвельта: свободі слова, свободі віросповідання, свободі від страху і свободі від злиднів, проголошених ним у 1941 році.

Декларація закріплює концепції гідності, рівності, поваги, справедливості, свободи для всіх та охоплює такі індивідуальні права, як право на життя, пересування, безпеку, вираження думки, гідний спосіб життя, політичну думку та рівність перед законом незалежно від статі, віросповідання, кольору шкіри, мови, національності, раси або соціального статусу. Усі ці поняття закріплені і в нашій Конституції.